Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Túi phức hợp (nhiều lớp)
Mô tả sản phẩm

Đựng các sản phẩm bánh kẹo, hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật

Hút chân không

In từ 1-12 màu