Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ Chi tiết
Công nhân sản xuất 100 31/12/2022 Xem chi tiết