Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ Chi tiết
Công nhân sản xuất 30 31/12/2022 Xem chi tiết
Nhân viên kỹ thuật 7 30/12/2022 Xem chi tiết